Nasze inwestycje

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. zmodernizowała w 2012 roku Stację Uzdatniania Wody (SUW). Projekt Modernizacji SUW jest jednym z elementów realizacji strategii Spółki, poprzez dostosowanie się do wymogów środowiskowych, w tym w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

Dzięki projektowi poprawie uległy, m.in. parametry fizyko – chemiczne ścieków technologicznych, a także zwiększyła się trwałość istniejących i nowych instalacji oraz urządzeń technologicznych wytwarzających energię elektryczną i ciepło w zakładzie.

Stacja zasilana jest wodą surową z rzeki Elbląg, która charakteryzuje się bardzo zmiennymi parametrami fizykochemicznymi. Z tego względu SUW została zaprojektowana dla obróbki wody surowej o poniżej podanych parametrach granicznych:
•    utlenialność KMnO4            45 – 70 mg/dm3
•    zawartość chlorków            30 – 1600 mg/dm3
•    temperatura                od 0oC w zimie do 27oC w lecie.

Średni czas pracy SUW to około 8760 h/rok. Zakładany czas eksploatacji stacji - 25 lat. Stacja pracuje ze stałą wydajnością 30 m3/h wody zdemineralizowanej.

W zmodernizowanej stacji uzdatniania wody powstały nowe węzły technologiczne wyposażone w instalacje: wstępnego uzdatniania wody, mikrofiltracji ciśnieniowej, demineralizacji wody, odwróconej osmozy dla obróbki wody zasolonej oraz oczyszczania ścieków technologicznych. Dotychczasowe urządzenia zastąpiono nowoczesnymi i wysoce sprawnymi instalacjami, wykorzystującymi najnowsze technologie. Modernizując instalację  pomyślano nie tylko o wprowadzeniu nowoczesnej technologii wytwarzania wody, ale także o zmniejszeniu jej wpływu na środowisko. Cel ten został osiągnięty przez całkowitą rezygnację z wody wodociągowej, gdyż nowa technologia uzdatniania wody pozwoli na demineralizację wody powierzchniowej o zawartości chlorków do 1600 mg/l czyli wody morskiej w trakcie występowania tzw. „cofki” wód  Zalewu Wiślanego do rzeki Elbląg.

Zobacz zdjęcia zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody


Współspalanie


W 2012 roku ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. wykonała także instalację do współspalania biomasy na kotłach parowych OP 130 nr 5 i nr 6.  

Projekt rozpoczęty w 2011 roku miał na celu zmniejszenie ilości spalanego węgla (o ok. 50 tys. ton/rok) zastępując go pyłem z biomasy, co w konsekwencji pozwoli Spółce na otrzymanie świadectw pochodzenia energii odnawialnej (tzw. zielone certyfikaty), a to z kolei przyczynia się do zwiększenia stopnia dywersyfikacji źródeł przychodów. Przede wszystkim instalacja współspalania biomasy ma na celu zmniejszenie emisji CO2 (o ponad 100 tys. ton/rok) i zwiększenie naszego udziału w ochronie środowiska naturalnego, a także uczyni ze Spółki źródło energii odnawialnej.

Biomasa w postaci pyłu, przechowywana w dwóch zbiornikach o pojemności użytecznej 350 m3 każdy, transportowana będzie do kotłów instalacją pneumatyczną, niskociśnieniową. Spalanie jej w kotłach OP 130 nr 5 i 6 odbywa się za pomocą czterech palników biomasowych (4 palniki w każdym kotle) o wysokiej koncentracji. Moc każdego z zainstalowanych już palników wirowych wynosi 9 MWt.

Realizacja tego projektu, podobnie jak budowy nowego bloku biomasowego, ma pozytywny wpływ na wiele istotnych dla mieszkańców Elbląga oraz regionu spraw, w wymiarze finansowym, ekologicznym oraz wizerunkowym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem