Współpraca

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

W 2010 roku ENERGA Kogeneracja podpisała umowę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu w zakresie odbywania praktyk zawodowych przez studentów tej uczelni. Ponadto udostępniamy swoją bazę na potrzeby specjalistycznych zajęć dydaktycznych dla studentów kierunków technicznych PWSZ. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest pierwszą, w powojennej historii naszego miasta, samodzielną elbląską uczelnią państwową.  Jako ośrodek życia naukowego, kulturalnego, społecznego i sportowego miasta i regionu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest inicjatorem i organizatorem licznych działań, takich jak: ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria i wykłady otwarte, popularyzujące różne dziedziny nauki, specjalistyczne szkolenia oraz kursy. Istotą kształcenia w wyższych szkołach zawodowych jest przygotowanie młodzieży do sprostania wymogom regionalnego rynku pracy. Uczelnia uwzględnia potrzeby lokalnych środowisk i rozwija kreatywność przyszłych uczestników życia gospodarczego i społecznego.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych

Głównym celem Towarzystwa jest wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej, wykraczających poza jednostkowe interesy członków Towarzystwa, z uwzględnieniem interesów ogólnospołecznych i ochrony środowiska naturalnego oraz inspirowanie kierunków rozwoju źródeł wytwarzania energii w gospodarce skojarzonej. Członkami PTEZ są osoby zawodowo związane z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii cieplnej i elektrycznej. Działalność Towarzystwa obejmuje swoim zakresem wszystkie najważniejsze obszary elektrociepłownictwa, i przede wszystkim skupia się na realizacji swojego statutowego zadania tj. promocji rozwoju kogeneracji w Polsce.

Związek Pracodawców Elektrociepłowni

Związek Pracodawców Elektrociepłowni należy do Federacji Związków Pracodawców Energetyki Polskiej, która jest organizacją samorządną i niezależną, reprezentującą interesy pracodawców przemysłu energetycznego. Została powołana do życia 18 czerwca 1996 r. z inicjatywy Komitetu Założycielskiego reprezentowanego przez przedstawicieli czterech związków pracodawców branży energetycznej tj.: Związku Pracodawców Zakładów Energetycznych, Związku Pracodawców Elektrowni, Związku Pracodawców Elektrociepłowni oraz Związku Pracodawców Zaplecza Energetyki. 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem